top of page
pexels-maksim-goncharenok-9929041.jpg

TĪKLENES DISTROFIJA?

UZZINI VAIRĀK

Kas ir projekts

IESPĒJA REDZĒT?

PROJEKTA MĒRĶIS

Noteikt un pārbaudīt optimālus risinājumus sociālo uzņēmumu izveidei un attīstībai, tai skaitā darba integrācijas sociālo uzņēmumu atbalstam, lai palielinātu nodarbinātības iespējas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem, personām ar invaliditāti un personām ar garīga rakstura traucējumiem.

PLĀNOTĀS AKTIVITĀTES

1.

Sniegt acu pārbaudes pakalpojumus vismaz 3000 pirmspensijas un pensijas vecuma personām, tādējādi nodrošinot iespēju saņemt kvalitatīvus acu veselības pakalpojumus un medicīniska satura konsultācijas acu veselības jomā, veicinot viņu acu veselību, pašapziņu, sociālo iekļaušanos.

2.

Sniegt acu pārbaudes pakalpojumus vismaz 1000 pirmspensijas un pensijas vecuma personām no Latvijas Reģioniem, tādējādi nodrošinot iespēju saņemt kvalitatīvus acu veselības pakalpojumus un medicīniska satura konsultācijas acu veselības jomā, veicinot viņu acu veselību, pašapziņu, sociālo iekļaušanos.

3.

Sadarbībā ar aprūpes namiem, veselības asociācijām organizēt "Senioru dienas" - izglītojošus seminārus, lekcijas, par acs veselību, veicot izbraukumus Latvijas teritorijā, reģionos, papildus nodrošinot acs skrīninga (izmeklējumu) pakalpojumus aprūpes namos, pansionātos esošiem (vismaz 500) pirmspensijas un pensijas vecuma personām, tādējādi nodrošinot iespēju saņemt kvalitatīvus acu veselības pakalpojumus un medicīniska satura konsultācijas acu veselības jomā.

EIROPAS_SAVIENIBA.jpg
bottom of page